top

   

Uram, jóságod mindennap velem van - Te vagy minden élet adója. Köszönöm ezt a napot és életem minden napját. Kérlek óvj meg ma és mindennap, mindazokkal együtt, akiket szeretek.

 

E templom több, mint 600 éve helyszíne ember és Isten találkozásának.

 

Egyszerűsége ellenére a későgótika remekműve. A templomteret a két

négy-négy oszlopból álló oszlopsor három egyforma magas hajóra osztja. (Szép levélmintás oszlopfők, keresztboltozat, rozettás zárókövek).

 

 

 
útjelző tábla:
 
História
A templom
Oltár
Gyökérfeszület
Anna kápolna
Orgona
Üvegablakok
Harang
Mások épület

 

A templom építésének rövid története

   
20.11.860

Korabeli okmányok szerint fakápolna állt itt.

1157

III. Ottokár őrgróf átad egy Madonna-képet a reini apátnak.

1208

Egy évből való oklevélben található az első adat egy kápolnáról Strassengelben

1255 (1245?) A hagyomány szerint egy környékbeli pásztor eresztalakú gyökeret talált (gyökér feszület).
1346 A templom építésének kezdete.
1355 Templomszentelés Mária születésének ünnepén (szeptember 8.)
1366 Az áttört fedelű torony befejezése
14. sz. Festett üvegablakok
1455 Kápolna hozzáépítése a harangtoronnyal együtt (3 haranggal)
1477 Első feljegyzés egy orgonáról
1724 Hozzáépül a sekrestye és a Szent Anna kápolna. A kápolában csodálatos freskó és a "Szent Anna Harmadmagával”  barokk oltár látható.
1781 A mellékoltárokat Kremser Schmidt képei díszítik.
1976 - 78 Külső-belső restaurálás.
1988 A szembemisézöoltár és az ambó felállítása és felszentelése.
1990 A körmemeti kereszt megszentelése, mely Höfler Fred strassengeli művész alkotása.
1995

Az újjáépített orgona megszentelése (felújította a vorarlbergi Pflüger Martin orgonakészítő).

   
   
A templom

 

Egyszerűsége ellenére a későgótika remekműve. A templomteret a két négy-négy oszlopból álló oszlopsor három egyforma magas hajóra osztja. (Szép levélmintás oszlopfők, keresztboltozat, rozettás zárókövek.)

 
A torony :         Tiszta gótika; 48 m magas és minden tekintetben építészeti remekmű.
 
A nyugati kapu: Homokkő dombormű: „Angyali üdvözlet”.
 
A déli kapu

(Oldalbejárat) Homokkő dombormű: „Krisztust leveszik a keresztről”. A faajtó faragása: Máriamonogram és Rein címere.

 
 
Oltár

 
A főoltár:

Fehér márványból. A trónus felett kegykép: "Mária kalászos ruhában”. Ez a mű is Höfler Fred alkotása, mert az eredetit 1976-ban ellopták.

   
A szembemisézőoltár: Ennek helyén állt az a fenyő, melynek gyökeréből a gyökérkereszt nőtt. A                             népoltár és az ambó szintén fehér márványból készült.
   
A mellékoltárok:

Szent Sebestyén (balra) Nepomuki - Szent János (jobbra)

Mindkettő Martin Johann Schmidt (Kremser Schmidt) alkotása.
 
 
A gyökérfeszület

 

A megfeszített képmása egy gyökérből kifejlődve. Ezt is ellopták, de megkerült, így most a plébánián őrizzük. Kivánságra megtekinthető.

 
 
Anna kápolna

 

Freskókkal díszített barokk kupola. Az egyik nyugati ablakon és a kupola kis ablakán át természetes fényt kap. A barokkoltárt élethűen díszítik a fából faragott szobrok: "Szent Anna Harmadmagával" (Anna Máriával, Jézussal) és az oltár kétoldalán Szent Joákim (Anna férje) és egyószövetségi próféta.

 
Üveg ereklyetartó  Szent Bonifác mártír ereklyéje egy római katakombából.
 
Falfestmények  III. Ottokár őrgróf átadja a strassengeli kegyképet Gerlach reini apátnak
 
Az Anna-kápolnától balra (a harangtorony alatt) a barokk oltár gyertya-kápolnájában található a "Szenvedő Szűzanya" nevű barokk oltár és egy életnagyságú "Jézus Szíve" szobor.
 
Orgona

 
1477 Először 1477-ben kerül említésre.
1586 Az orgonát már 1586-ban Oberburger Georg klágenfurti orgonaépítő újította fel. A régi orgonának eredetileg 9 regisztere volt. ő további 7-et épített be.
1731-ben Schwartz András új 18 regiszteres orgonát épített.
1902

Az 1902-ben épített, neogót homlokzatú, pneumatikus, kupládás orgona a gráci Hopferwieser cég 21. műve. Az orgonának 15 regisztere és 5 kopulája volt. Ezek a két manuálon és a pedálon voltak elosztva (I/8, II/5, ped/2).

1995

Az újjáépített orgona megszentelése (felújította a vorarlbergi Pflüger Martin orgonakészítő). A mai orgona tisztán mechanikus. Csúszkarendszerű, és 30 regiszterrel működik (főmű/II, hátpozitív/7, alsómű/5, pedál/7, 2 tremoló, ezek húzással és rálépéssel működnek, plenólépés, szabad játékasztal). Az orgonaszekrény tölgyfából, az 1868 darab síp pedig cinből és fából készült.

 
 
Üvegablakok

 

A főhajón át a főoltárra nézve megcsodálhatjuk a szentély és a mellékoltárok hosszú, kecses ablakait. Az üvegtáblák részben a templom építésének idejéből származnak, részben pedig későbbi, pontos másolatok 

A főoltár ablakai Krisztus születését, életét, szenvedését, feltámadását és mennybemenetelét ábrázolják. A Szent Sebestyén oltár ablakain a 12 apostolt és a 14 segítő-szentet; a Nepomuki Szent János oltár ablakain pedig Mária legendáját láthatjuk.

A déli oldalon, a kórus magasságában levő rombusz alakú ablak festett üvegei Jézus, Mária és a szentek életét ábrázolják (Mária-Strassengel déli rózsaablaka).

 

A Nyugati oldal neogót ablaka jóval későbbi,a plébánia feljegyzéseiben kevés utalás található róla (1885).

 
 
4 harang

 
1.   öntés 1681-ben Ř 114cm, kb. 800 kg, hangmagasság f/1.
2.   öntés1455-ben, repedés miatt lecserélve 1988-ban, Ř 90 cm, kb. 430 kg, a/1
3.   1360 körül, Ř 75 cm, 250 kg, d/2
4.   1455, a II. világháború idején elvitték, 1988-ban lett új: Ř 39 cm, kb. 33 kg, c/3
 
 
A templom körüli épületek                
 

1455 A védőfal építése;
1494 Probsteigebaeude" kiépítése, megnagyobbítása (ma plébánia)
1582 Vendégfogadó
1668

az épület a templom mögött az idős papok számára készült.

   
  kút alatt a hársfa
  balga iom kelet
  emlékkő